Bình tích áp thủy lực

Bình tích áp dạng màng

- Dung tích: từ 0.075L đến 4L
- Áp suất: tới 330 bar

Sản phẩm liên quan