Bình tích áp thủy lực

Bình tích áp dạng piston

- Dung tích: từ 0.2L đến 600L
- Áp suất: tới 350 bar

Sản phẩm liên quan