Bình tích áp thủy lực

Bình tích áp dạng túi

- Loại áp thấp 16bar - Dung tích tới 450L
- Loại áp trung 330bar - Dung tích tới 200L
- Loại áp cao 690bar - Dung tích tới 54L
- Vỏ bình: Cacbon steel / Stainless steel

Sản phẩm liên quan