Bình tích áp thủy lực

Ruột bình tích áp

- Dung tích: từ 1L đến 450L
- Áp suất: tới 330 bar / 690 bar
- Cổ ren: 5/8", 7/8", M30, M50, M68
- Vật liệu: NBR, ECO, IIR, FPM..

Sản phẩm liên quan