Bơm thủy lực Rexroth

Bánh răng ăn khớp ngoài

 

Lưu lượng: tới 250 cm³/vòng

Áp suất: tới 250 bar

Vật liệu: Vỏ nhôm / Vỏ gang đúc

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan