Bơm thủy lực Rexroth

Bánh răng ăn khớp trong

Lưu lượng: tới 100 cm³/vòng

Áp suất: tới 250 bar

Vật liệu: Vỏ thép Cacbon

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan