Bơm thủy lực Rexroth

Bơm cánh gạt, điều khiển lưu lượng gián tiếp

Loại: Bơm cánh gạt, điều khiển gián tiếp

Lưu lượng: tới 250 cm³/vòng

Áp suất: tới 210 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan