Bơm thủy lực Rexroth

Bơm cánh gạt, điều khiển lưu lượng trực tiếp

Loại: Bơm cánh gạt, điều khiển trực tiếp

Lưu lượng: tới 30 cm³/vòng

Áp suất: tới 210 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan