Bơm thủy lực Rexroth

Bơm cánh gạt kép, lưu lượng cố định

Loại: Bơm cánh gạt hai tầng, cố định

Lưu lượng tầng 1: tới 270 cm³/vòng

Lưu lượng tầng 2: tới 190 cm³/vòng

Áp suất: tới 240 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan