Bơm thủy lực Rexroth

Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định

Loại: Bơm cánh gạt, lưu lượng cố định

Lưu lượng: tới 270 cm³/vòng

Áp suất: tới 275 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan