Bơm thủy lực Rexroth

Bơm piston đĩa nghiêng điều chỉnh được

Lưu lượng: tới 1000 cm³/vòng
Áp suất: tới 400 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan