Bơm thủy lực Rexroth

Bơm piston điều chỉnh được đĩa nghiêng

Lưu lượng: tới 140 cm³/vòng
Áp suất: tới 350 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan