Bơm thủy lực Rexroth

Bơm piston hướng kính

Lưu lượng: tới 19.43 cm³/vòng
Áp suất: tới 700 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan