Bơm thủy lực Rexroth

Bơm Piston lưu lượng cố định

Lưu lượng: tới 1000 cm³/vòng

Áp suất: tới 450 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan