Dịch vụ

Thiết kế hệ thống thủy lực

 
Với đội ngũ kỹ thuật giàu kinh nghiệm, chúng tôi luôn đáp ứng nhu cầu khách hàng trong thiết kế và chế tạo. Được ứng dụng trong: Luyện thép, tàu biển, công nghiệp, khai  khoáng, dầu khí, năng lượng, cơ giới, nhiều lĩnh vực khác

Tin tức khác