Kho hàng

Stt Mã sản phẩm Mô tả sản phẩm Nhóm sản phẩm Thương hiệu Trạng thái
1 DBW10B-1-50B/315U6CG24N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10B-1-50B/315U6CG24N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
2 DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10B-1-50B/3156CG24N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
3 DBW10B-1-50B/2006CG24N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10B-1-50B/2006CG24N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
4 DBW10A-2-50B/2006AG24NZ5L Van thủy lực Huade DBW10A-2-50B/2006AG24NZ5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
5 DBW10A-1-50B/315U6CG24N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10A-1-50B/315U6CG24N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
6 DBW10A-1-50B/2006CW220-50N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10A-1-50B/2006CW220-50N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
7 DBW10A-1-50B/2006CG24N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10A-1-50B/2006CG24N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
8 DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L Van thủy lực Huade DBW10A-1-50B/200U6CW220-50N9Z5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
9 DAW20B-1-30B/315W220-50NZ5L Van thủy lực Huade DAW20B-1-30B/315W220-50NZ5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng
10 DAW20B-1-30B/315G24NZ5L Van thủy lực Huade DAW20B-1-30B/315G24NZ5L Van thủy lực Huade Huade Có hàng

 1 2 3 4 5