Liên hệ

Công ty TNHH Micro Hydraulics Techs

Số 1596 Bùi Hữu Nghĩa,Tân Hạnh, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Tel: (+84) 2513 956 631 - Fax: (+84) 2513 955 005

H/p: (+84) 901 608 200 / 908 871 824 / 965 477 455

Email: info@micro-hydraulics.com