Mô tơ thủy lực Rexroth

Động cơ dạng răng khế

Lưu lượng: tới 500 cm³/vòng
Áp suất: tới 315 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan