Mô tơ thủy lực Rexroth

Động cơ piston hướng kính (Động cơ hình sao)

Lưu lượng: tới 9500 cm³/vòng
Áp suất: tới 420 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan