Mô tơ thủy lực Rexroth

Động cơ piston hướng trục, lưu lượng cố định, trục xiên

Lưu lượng: tới 1000 cm³/vòng
Áp suất: tới 400 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan