Mô tơ thủy lực Rexroth

Động cơ piston hướng trục, lưu lượng điều khiển được, đĩa nghiêng

Lưu lượng: tới 500 cm³/vòng
Áp suất: tới 315 bar 

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan