Mô tơ thủy lực Rexroth

Mô tơ dạng bánh răng

Lưu lượng: tới 250 cm³/vòng
Áp suất: tới 250 bar

 

Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan