Phụ kiện thủy lực

Đầu kiểm tra áp lực

- Loại chuẩn: M16x2
- Áp suất làm việc tới: 630 bar
- Ren kết nối: G1/8", G1/4", R1/4", R1/8"

Sản phẩm liên quan