Phụ kiện thủy lực

Thước đo mức dầu

- Chủng loại: 076, 127, 176, 254, 381
- Vật liệu làm kín: NBR / FKM
- Lựa chọn: có / không có đầu đo nhiệt
- Lựa chọn: có / không có công tắc nhiệt

Sản phẩm liên quan