Thiết bị cơ giới

Cụm van điều khiển tay

Lưu lượng tới: 120 lít/phút
Áp suất chỉnh tới: 350 bar
Số lượng con trượt tới 12
Kích cỡ: 1/4" -> 3/4" (Hệ ren BSP / NPT)

Sản phẩm liên quan