Thiết bị cơ giới

Khối van xếp điều khiển tay

Lưu lượng tới:: 300 lít/phút
Áp suất chỉnh tới: 350 bar
Số lượng con trượt tới: 20
Kích cỡ: 1/2" -> 1.1/4" (Ren BSP / NPT / bích SAE)

Sản phẩm liên quan