Thiết bị cơ giới

Van điều khiển tuyến tính

Lưu lượng tới: 240 lít/phút
Áp suất chỉnh tới: 400 bar
Số lượng con trượt tới: 12
Kích cỡ: 1/4" -> 3/4" (hệ ren BSP / NPT)

Sản phẩm liên quan