Van thủy lực Rexroth

Van an toàn (điều khiển gián tiếp)

Kích cỡ: NG10, NG25, NG32
Lưu lượng: tới 2000 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 400 bar
Kiểu lắp: Lắp ốp đế

Sản phẩm liên quan