Van thủy lực Rexroth

Van an toàn (đk trực tiếp).

Kích cỡ: NG6, NG10, NG15, NG20, NG25, NG30
Lưu lượng: tới 330 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 630 bar
Kiểu lắp: Lắp ren, Lắp ốp đế

Sản phẩm liên quan