Van thủy lực Rexroth

Van an toàn tỷ lệ (điều khiển gián tiếp)

Kích cỡ: NG10, NG25, NG32
Lưu lượng: tới 600 lít/phút
Áp suất: tới 350 bar
Loại: Không có phản hồi vị trí
Tín hiệu điều khiển: 0÷10 V

Sản phẩm liên quan