Van thủy lực Rexroth

Van an toàn tỷ lệ (điều khiển trực tiếp)

Lưu lượng: tới 8 lít/phút, lắp đế
Áp suất: tới 315 bar 
Loại: Có phản hồi vị trí
Tín hiệu điều khiển: 0÷10 V hoặc 4÷20 Ma

Sản phẩm liên quan