Van thủy lực Rexroth

Van điều khiển lưu lượng (lắp đế)

Kích cỡ: DN 10 -> DN 40 (Lắp ốp đế)
Lưu lượng: tới 300 lít/phút
Áp suất: tới 315 bar

Sản phẩm liên quan