Van thủy lực Rexroth

Van điều khiển lưu lượng tỷ lệ (điều khiển trực tiếp)

Kích cớ: NG6, NG10, NG16, Lắp ốp đế
Lưu lượng: tới 160 lít/phút, lắp đế
Áp suất: tới 315 bar 
Loại: Có phản hồi vị trí
Tín hiệu điều khiển: 0÷10 V

Sản phẩm liên quan