Van thủy lực Rexroth

Van giảm áp (lắp đế)

Kích cỡ: NG10, NG25, NG32
Lưu lượng: tới 400 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 350 bar 

Sản phẩm liên quan