Van thủy lực Rexroth

Van giảm áp tỷ lệ (điều khiển gián tiếp)

Kích cỡ: NG10, NG25, NG32
Lưu lượng: tới 300 lit/min
Áp suất: tới 315 bar 
Tín hiệu điều khiển: 0÷10 V

Sản phẩm liên quan