Van thủy lực Rexroth

Van giảm áp tỷ lệ, điều khiển trực tiếp

Kích cỡ: NG4, NG6
Lưu lượng: tới 15 lít/phút
Áp suất: tới 100 bar 
Tín hiệu điều khiển: 0÷10 V
 

 

Sản phẩm liên quan