Van thủy lực Rexroth

Van giảm áp (xếp chồng)

Kích cỡ: NG6, NG10
Lưu lượng: tới 100 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 315 bar 

Sản phẩm liên quan