Van thủy lực Rexroth

Van một chiều có điều khiển (xếp chồng)

Kích cỡ: DN 4 -> DN 25 (NG4 -> NG25)
Lưu lượng: tới 400 lpm
Áp suất: tới 315 bar
 
Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan