Van thủy lực Rexroth

Van phân phối, điều khiển điện dạng con trượt (lắp âm)

Loại van: 2/2, 3/2, 4/2, 4/3
Lưu lượng: tới 30 lít/phút
Áp suất: tới 350 bar
Điện áp: 12VDC, 24VDC, 48VDC, 205VDC, 110VAC, 230VAC
 
Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan