Van thủy lực Rexroth

Van phân phối servo NG16, NG25, NG32

Lưu lượng: tới 1000 lit/min
Áp suất: tới 315 bar 
Tín hiệu điều khiển: ±10V

Sản phẩm liên quan