Van thủy lực Rexroth

Van phân phối servo NG6, NG10

Lưu lượng: tới 90 lit/min
Áp suất: tới 315 bar
Tín hiệu điều khiển: ±10V

Sản phẩm liên quan