Van thủy lực Rexroth

Van phân phối tỷ lệ (điều khiển trực tiếp)

Kích cỡ: CETOP 3, CETOP 5 (NG6, NG10)
Lưu lượng: tới 160 lpm
Áp suất: tới 315 bar
Có hoặc không có tín hiệu phản hồi vị trí
Mạch điều khiển tích hợp hoặc mạch điều khiển ngoài
Tín hiệu điều khiển: ±10 V or 4÷20 mA

Sản phẩm liên quan