Van thủy lực Rexroth

Van tiết lưu & van tiết lưu một chiều (lắp âm)

Lưu lượng: tới 80 lít/phút
Áp suất: tới 315 bar 

Sản phẩm liên quan