Van thủy lực Rexroth

Van tiết lưu & van tiết lưu một chiều (xếp chồng)

Kích cỡ: DN 4 -> DN 16 (NG4, NG6, NG10, NG16)
Flow: up to 250 lít/phút
Áp suất: tới 350 bar

Sản phẩm liên quan