Van thủy lực Rexroth

Van tuần tự (điều khiển gián tiếp)

Kích cỡ: NG10, NG25, NG32
Lưu lượng: tới 600 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 315 bar
Kiểu lắp: lắp ốp đế
 
Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan