Van thủy lực Rexroth

Van tuần tự (điều khiển trực tiếp)

Kích cỡ: NG6, NG10
Lưu lượng: tới 100 lít/phút
Áp suất chỉnh: tới 315 bar
Kiểu lắp: lắp ốp đế
 
Bosch Rexroth - Germany

Sản phẩm liên quan