Xy lanh thủy lực

Xi lanh dạng hàn

- Ống xy lanh: tới Ø500 mm
- Cần piston: tới Ø360 mm
- Áp suất: tới 350 bar
- Hành trình: tới 9000 mm

Sản phẩm liên quan