Xy lanh thủy lực

Xi lanh ghép gu-giông

- Ống xy lanh: tới Ø280 mm
- Cần piston: tới Ø200 mm
- Áp suất: tới 250 bar
- Hành trình: tới 3000 mm

Sản phẩm liên quan