Xy lanh thủy lực

Xi lanh thủy lực theo yêu cầu

- Ống xy lanh: tới Ø500 mm
- Cần piston: tới Ø350 mm
- Áp suất: tới 700 bar

Sản phẩm liên quan